Apks >> Books & Reference >> Biblia Takatifu ya Kiswahili - Swahili Bible

Biblia Takatifu ya Kiswahili - Swahili Bible apk

Biblia Takatifu ya Kiswahili - Swahili Bible apk

Updated On
Jul 20, 2019
App Version
9.3.0.1
 
Updated On
Jul 20, 2019
App Version
9.3.0.1
 

(Similar Apps)
Download Apk

This apk is safe to download from this mirror and free of any virus.

This apk is safe to download

Check Previous Versions

App Info
App Download Version9.3.0.1
Last UpdatedJul 20, 2019
Apk Size3.8M
App byRed Appz
CategoryFree Books & Reference App
Content RatingEveryone
Support Android VersionAndroid 16 and above
App Packagebiblia.takatifu.kiswahili.swahili.biblebiblia.takat...
Get it onGoogle Play
App Screenshot
biblia.takatifu.kiswahili.swahili.bible
About this app

Biblia Takatifu ya Kiswahili - Swahili Bible apk content rating is Everyone and can be downloaded and installed on android devices supporting 16 api and above.

Biblia ya Kikristo ni mkusanyo wa maandiko matakatifu ya Ukristo. Maandiko hayo mbalimbali yanaitwa tangu zamani sana "vitabu" tu, inavyomaanishwa na neno la Kigiriki βιβλια, "biblia" ambalo ni wingi wa neno "biblos" yaani "kitabu".
Hutofautishwa na Tanakh ambayo ndiyo maandiko matakatifu ya dini ya Uyahudi na ambayo pengine inatajwa kwa jina lilelile la "Biblia", hasa katika matoleo ya Biblia ya Kiebrania. Vitabu vyake vimo katika sehemu ya kwanza ya Biblia ya Kikristo kwa jina la "Agano la Kale".
Biblia ya Kikristo hugawiwa sehemu mbili ambayo ni Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale lina maandiko yaliyoandikwa kabla ya Yesu Kristo na vitabu vya Agano Jipya viliandikwa baada yake.

MAANDIKO YA KIGIRIKI YA KIKRISTO

Mathayo
Marko
Luka
Yohana
Matendo
Waroma
1 Wakorintho
2 Wakorintho
Wagalatia
Waefeso
Wafilipi
Wakolosai
1 Wathesalonike
2 Wathesalonike
1 Timotheo
2 Timotheo
Tito
Filemoni
Waebrania
Yakobo
1 Petro
2 Petro
1 Yohana
2 Yohana
3 Yohana
Yuda
Ufunuo

Apk Permissions
All Versions

Apk Versions available: 9.3.0.1 , 5.0.0.2 , 5.0.0.2 .

9.3.0.1July 20, 2019
9.1.0.0April 1, 2018
N/ASept. 24, 2017