Apks >> Education >> PINO

PINO apk

PINO apk

Updated On
May 08, 2019
App Version
2.0.1
 
Updated On
May 08, 2019
App Version
2.0.1
 

(Similar Apps)
Download Apk

This apk is safe to download from this mirror and free of any virus.

This apk is safe to download

Check Previous Versions

App Info
App Download Version2.0.1
Last UpdatedMay 08, 2019
Apk Size27M
App byNC Software
CategoryFree Education App
Content RatingEveryone
Support Android VersionAndroid 21 and above
App Packagecom.nhatcuong.pinocom.nhatcuon...
Get it onGoogle Play
App Screenshot
com.nhatcuong.pino
About this app

Download PINO apk app latest version and old versions for android

- Giúp nhà trường chia sẻ thông tin về tình hình học tập của học sinh một cách đầy đủ, nhanh chóng tới phụ huynh.
- Giúp phụ huynh thường xuyên phối hợp với nhà trường đôn đốc việc h&#......

view more

Whats New

  • Cập nhật giao diện mới v2
  • - Điểu chỉnh 1 số thao tác người dùng.
  • - Tối ưu nhận thông báo, cho phép nhận thông báo tất cả các tài khoản đang cấu hình trên thiết bị, khi nhấn vào 1 thông báo sẽ vào đúng màn hình chi tiết
  • - Cho phéo thiết lâp chế độ chia sẻ thông tin liên lạc
  • - Tối ưu thao tác, trải nghiệm người dùng
  • - Cho phép thêm nhiều tài khoản sử dụng
  • - Cho phép học sinh xem được số tiền cần phải thanh toán các dịch vụ tại trường
App Permissions

PINO 2.0.1 apk requires following permissions on your android device.

All Versions

Versions of this app apk available with us: 2.0.1 , 2.0 , 1.9 , 1.8 , 1.7 , 1.6 , 1.4 , 1.3 , 1.2 , 1.0.

2.0.1May 8, 2019
2.0May 3, 2019
1.9Oct. 24, 2018
1.8Oct. 10, 2018
1.7Oct. 9, 2018
1.6Sept. 22, 2018
1.4Sept. 19, 2018
1.3Sept. 14, 2018
1.2Sept. 10, 2018
1.0Aug. 28, 2018