Apks >> Lifestyle >> Đếm Ngày Yêu 2018-Been Love Memory

Đếm Ngày Yêu 2018-Been Love Memory apk

Đếm Ngày Yêu 2018-Been Love Memory apk

Updated On
Oct 31, 2018
App Version
1.8.0
 
Updated On
Oct 31, 2018
App Version
1.8.0
 

(Similar Apps)
Download Apk

This apk is safe to download from this mirror and free of any virus.

This apk is safe to download

Check Previous Versions

App Info
App Download Version1.8.0
Last UpdatedOct 31, 2018
Apk Size15M
App bydotPLAYS
CategoryFree Lifestyle App
Content RatingEveryone
Support Android VersionAndroid 19 and above
App Packagecom.tinh.dev.applovecom.tinh.dev...
Get it onGoogle Play
App Screenshot
com.tinh.dev.applove
About this app

Đếm Ngày Yêu 2018-Been Love Memory apk content rating is Everyone and can be downloaded and installed on android devices supporting 19 api and above.

-Ứng dụng đơn giản chỉ là đếm những ngày ở bên nhau,yêu nhau
-Tính năng đếm ngày yêu bắt đầu từ ngày thứ 1
-Tính năng cửa sổ nổi ,đồng hồ và thông báo sử dụng service(Chạy ngầm).Các bạn nên cấp quyền tự khởi chạy cho ứng dụng.Để có sự ổn định hơn
-Nếu cập nhật bị dừng lại hãy gỡ cài đặt ứng dụng và cài đặt lại
-DESIGN:NguyenTinh Developer

Whats New

  • *Phiên bản 1.8.0
  • -Luôn cố gắng mang lại những thứ tốt nhất
  • -Giao diện mới
  • -Hoạt động mượt mà
  • -Đơn giản, nhẹ nhàng
  • -Không chứa quảng cáo
  • -Đếm ngày từ ngày thứ 1
Apk Permissions
All Versions

Apk Versions available: 1.8.0 , 2.0.

1.8.0Oct. 31, 2018
2.0Sept. 14, 2018