Apks >> Education >> TEUIDA - Học Tiếng Hàn Quốc

TEUIDA - Học Tiếng Hàn Quốc apk

TEUIDA - Học Tiếng Hàn Quốc apk

Updated On
Nov 26, 2019
App Version
0.6.4
 
Updated On
Nov 26, 2019
App Version
0.6.4
 

(Similar Apps)
Download Apk

This apk is safe to download from this mirror and free of any virus.

This apk is safe to download

Check Previous Versions

App Info
App Download Version0.6.4
Last UpdatedNov 26, 2019
Apk Size5.3M
App byTEUIDA
CategoryFree Education App
Content RatingEveryone
Support Android VersionAndroid 19 and above
App Packagenet.teuida.teuidanet.teuida.t...
Get it onGoogle Play
App Screenshot
net.teuida.teuida
About this app

TEUIDA - Học Tiếng Hàn Quốc apk content rating is Everyone and can be downloaded and installed on android devices supporting 19 api and above.

Đừng cố gắng nhớ một từ riêng biệt.

TEUIDA cung cấp các biểu hiện trong đời sống và hệ thống luyện phát âm tiếng Hàn, giúp bạn có thể nói được tiếng Hàn.


Học tiếng Hàn

chuẩn như cách người bản địa nói chỉ với các đoạn phim hoặc vlog dài 1 phút.


Nói, so sánh và học

Nói các biểu hiện trong tiếng Hàn bằng cách bắt chước phát thanh viên chuyên nghiệp người Hàn. TEUIDA sẽ so sánh cách phát âm của bạn với cách phát âm của người bản địa, và giúp bạn cải thiện phát âm tiếng Hàn.

Whats New

  • Virtual conversation feature is added.
Apk Permissions
All Versions

Apk Versions available: 0.6.4 , 0.6.2 , 0.6.0 , 0.5.4 , 0.5.2 , 0.5.1 , 0.5.0 , 0.4.10 , 0.4.7 , 0.3.8 , 0.3.6 , 0.1.4 , 1.01.

0.6.4Nov. 14, 2019
0.6.2Nov. 11, 2019
0.6.0Nov. 5, 2019
0.5.4Sept. 24, 2019
0.5.2Sept. 12, 2019
0.5.1Sept. 6, 2019
0.5.0Sept. 2, 2019
0.4.10Aug. 25, 2019
0.4.7Aug. 8, 2019
0.3.8July 19, 2019
0.3.6July 6, 2019
0.1.4May 13, 2019
1.01Dec. 26, 2018