Apks >> Books & Reference >> Kinh dịch toàn thư

Kinh dịch toàn thư apk

Kinh dịch toàn thư apk

Updated On
Feb 18, 2020
App Version
1.0.0.65
 
Updated On
Feb 18, 2020
App Version
1.0.0.65
 

(Similar Apps)
Download Apk

This apk is safe to download from this mirror and free of any virus.

This apk is safe to download

Check Previous Versions

App Info
App Download Version1.0.0.65
Last UpdatedFeb 18, 2020
Apk Size26M
App byVuKhuc
CategoryFree Books & Reference App
Content RatingMature 17+
Support Android VersionAndroid 17 and above
App Packageorg.vukhuc.kinhdichtoanthuorg.vukhuc.k...
Get it onGoogle Play
App Screenshot
org.vukhuc.kinhdichtoanthu
About this app

Kinh dịch toàn thư apk content rating is Mature 17+ and can be downloaded and installed on android devices supporting 17 api and above.

Tra cứu và gieo quẻ kinh dịch nhiều thể loại. Hiện tại cho phép:
- Gieo quẻ bằng tay
- Gieo quẻ bằng xu
- Độn quẻ dịch
- Gieo quẻ tự động
- Tra cứu ý nghĩa từng quẻ theo tài liệu của Nguyễn Hiến Lê
- Tra cứu tài liệu "Kinh dịch trọn bộ" do Ngô Tất Tố dịch.

Tính năng:
- An quẻ theo từng hào từ bao gồm: can, chi, ngũ thân, lục thú, tuần không, không vong, thiên mã, lộc tồn, quý nhân, v.v.
- Chi tiết đến tiết khí.
- Chụp màn hình để dễ dàng chia sẽ.

Whats New

  • - Sửa lỗi độn quẻ dịch theo tiên thiên với chi năm, số tháng, số ngày, chi giờ.
Apk Permissions
All Versions

Apk Versions available: 1.0.0.65 , 1.0.0.64 , 1.0.0.63 , 1.0.0.61 , 1.0.0.60 , 1.0.0.53 , 1.0.0.50 , 1.0.0.49 , 1.0.0.48 , 1.0.0.47 , 1.0.0.44 , 1.0.0.43 , 1.0.0.41 , 1.0.0.40 , 1.0.0.36 , 1.0.0.31 , 1.0.0.25.

1.0.0.65Feb. 18, 2020
1.0.0.64Feb. 10, 2020
1.0.0.63Sept. 23, 2019
1.0.0.61Sept. 13, 2019
1.0.0.60Aug. 8, 2019
1.0.0.53May 19, 2019
1.0.0.50Feb. 8, 2019
1.0.0.49Jan. 10, 2019
1.0.0.48Dec. 16, 2018
1.0.0.47Dec. 5, 2018
1.0.0.44Oct. 28, 2018
1.0.0.43Oct. 2, 2018
1.0.0.41Sept. 12, 2018
1.0.0.40Sept. 1, 2018
1.0.0.36Aug. 22, 2018
1.0.0.31July 15, 2018
1.0.0.25July 9, 2018