Apks >> Books & Reference >> 7/12 Satbara Utara Maharashtra

7/12 Satbara Utara Maharashtra apk

7/12 Satbara Utara Maharashtra apk

Updated On
Mar 16, 2017
App Version
13.0
 
Updated On
Mar 16, 2017
App Version
13.0
 

(Similar Apps)
Download Apk

This apk is safe to download from this mirror and free of any virus.

This apk is safe to download

Check Previous Versions

App Info
App Download Version13.0
Last UpdatedMar 16, 2017
Apk SizeN/A
App byMWorld
CategoryFree Books & Reference App
Content RatingEveryone
Support Android VersionAndroid 16 and above
App Packagesatbara.maharasthra.mworld.appsatbara.maha...
Get it onGoogle Play
App Screenshot
satbara.maharasthra.mworld.app
About this app

7/12 Satbara Utara Maharashtra apk content rating is Everyone and can be downloaded and installed on android devices supporting 16 api and above.

"7/12 Satbara Utara Maharashtra application provide information about 7/12, 8(a), 6 etc,total area, total assessment value, tenure, land, land records of Maharashtra land land use, name of farmer, ownership details and bhoja (loan) of Maharashtra state in India. this applications is used broker farmers. app is very useful to kisan

use our app and be smart with your smart farm

-Land measure with phone
-GPS survey

Farmer, Land broker and buyer can get detail of the land via entering the survey no, village, taluka & district names. Save All as PDF

सातबारा उतारा व जमीन मोजणी
----------------------------------------------------
आपल्यापैकी अनेकजण नोकरीधंद्यानिमित्ताने किंवा इतर काही कारणाने आपल्या मूळ गावापासून इतर ठिकाणी म्हणजे शहरात किंवा इतरत्र स्थायिक झालेले दिसतात. बर्‍याचदा त्या मूळ गावात आपल्या काही वडिलोपार्जित किंवा स्वकष्टार्जित मिळकती तसेच जमिनीदेखील असतात. आपल्या आजी-आजोबा,आई-वडिलांच्या पिढीला जमिनीसंदर्भातल्या थोड्यातरी कायदेशीर बाबी ते त्या गावच्या ठिकाणी राहात असल्याने माहीत असायच्या. आपल्या पिढीला मात्र गावापासून लांब राहील्यामुळे सातबाराचे उतारे,फेरफारपत्रक्,वारसाहक्क व त्याबद्दलचे कायदे इत्यादीविषयी फार माहिती असलेली दिसत नाही. तेव्हा आपण सातबारा उतारा या जमिनीसंदर्भात अत्यंत महत्वाच्या अशा उतार्‍याची माहिती करुन घेणार आहोत.
आपल्या महाराष्ट्राची जिल्हे,तालुके,गावे,खेडी यात विभागणी झालेली आहे.यात जे जमिनीचे क्षेत्र आहे,या सर्व क्षेत्रात सर्वसाधारणपणे जे डोंगर, नदी,नाले व समुद्राच्या किनार्‍याच्या भरतीच्या खुणेपर्यंतचा जो भाग असतो तो शासकिय मालकीचा असतो. इतर राहिलेले जमिनीचे जे क्षेत्र असते त्यात शेतीसाठी वापरात असलेली जमिन,पडिक जमिन,माळरान जमिन,गावठाण अशा बर्‍याच प्रकारच्या जमिनीचा समावेश होतो.

विशेष वैशिष्ट्ये :-
------------------
> ७/१२ चा उतारा शोधा सर्वे नंबर / गट नंबर, पहिले नाव, मधील नाव, आडनाव, संपूर्ण नाव द्वारे search करून
> या सर्व मिळकतींचे मुल्यांकन दर (सरकारी दर) आपण या ॲपद्वारे ऑनलाईन पाहू शकता.
> तुमचा ७/१२ चा उतारा save करा PDF स्वरुपात
> विभाग निहाय वर्गीकरण
> समजण्यास सोपा
> Easy too use
> Faster Loading

७/१२ चा उतारा म्हणजे काय?
सातबारा उतारा म्हणजे जमिनीचा एक प्रकारचा आरसाचं. कारण हा उतारा वाचून प्रत्यक्ष जमिनीवर न जाता त्या जमिनीचा संपूर्ण अंदाज आपल्याला बसल्या जागी मिळू शकतो.महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र जमिन महसूल कायदा १९६६ अंतर्गत शेतजमिनींच्या हक्कांबाबत विविध नोंदणी ठेवल्या जातात. यासाठी वेगवेगळी नोंदणीपुस्तके असतात(रजिस्टर बुक्स) या रजिस्टर मध्ये कुळांचे मालकी हक्क, शेतजमिनीचे हक्क, त्यातल्या पिकांचे हक्क यांचा समावेश असतो. तसेच यासोबत २१ वेगवेगळ्या प्रकारचे गावचे नमुने ठेवलेले असतात. यापैकी गावचा नमुना नं ७ आणि गावचा नमुना नं १२ मिळून सातबारा उतारा तयार होतो. म्हणून त्या उतार्‍याला सातबारा उतारा असे म्हणतात.

७/१२ उतारा काय दर्शवितो?
प्रत्येक जमिनधारकास स्वत:कडे असलेली जमिन किती व कोणती हे सातबारा उतार्‍यावरून कळू शकते. गाव नमुना ७ हे अधिकारपत्रक आहे व गाव नमुना १२ हे पीकपाहणी पत्रक आहे.जमिन व महसूलाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक गावच्या तलाठ्याकडे हे गाव नमुने असतात.


महत्वाचे :-
-------------
सातबारा व मुल्यांकन माहिती ही महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधीत विभागाच्या वेबसाईट्सवरीलच असून वापरामध्ये सुलभता आणण्यासाठी त्या वेबसाईटस् ची या ॲपमध्ये फक्त लिंक देण्यात आलेली आहे, याची ॲप डाऊनलोड करण्यापूर्वी नोंद घ्यावी. मान्य नसल्यास ॲप डाऊनलोड करु नये.

साबतारा वेबसाईट - Satbara Website
http://mahabhulekh.maharashtra.gov.in"

Whats New

 • - Logo issue Solved
 • - जतन केलेले उतारे
 • - Advance Mode 7/12 Search -
 • - Basic Mode 7/12
 • - Share 7/12 to Your Friend and other peoples
 • - New Land Measurement ( जीपीएस द्वारे आपल्या जमिनी मोजण्यासाठी )
 • - New Knowledge Center With Government Website Land Related Forms ( सरकारी वेबसाइट जमीन संबंधित फॉर्म )
 • - Bug Fixing
 • - Super Fast Performance
Apk Permissions
 • access information about Wi-Fi networks
 • view more
All Versions

Apk Versions available: 13.0 , 12.0 , 11.0 , 10.0 , 8.0 , 7.0 .

13.0March 16, 2017
12.0Feb. 14, 2017
11.0Feb. 7, 2017
10.0Feb. 6, 2017
8.0Jan. 27, 2017
7.0Sept. 13, 2016