Apks >> Education >> Luyện thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Luyện thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản apk

Luyện thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản apk

Updated On
Oct 26, 2019
App Version
111
 
Updated On
Oct 26, 2019
App Version
111
 

(Similar Apps)
Download Apk

This apk is safe to download from this mirror and free of any virus.

This apk is safe to download

Check Previous Versions

App Info
App Download Version111
Last UpdatedOct 26, 2019
Apk Size4.3M
App byNguyễn Phong
CategoryFree Education App
Content RatingEveryone
Support Android VersionAndroid 21 and above
App Packagevn.edu.edulink.quizvn.edu.eduli...
Get it onGoogle Play
App Screenshot
vn.edu.edulink.quiz
About this app

Luyện thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản apk content rating is Everyone and can be downloaded and installed on android devices supporting 21 api and above.

QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Theo thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/03/2014: “Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT)” của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực từ ngày 28/04/2014, thông tư này quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT bao gồm:

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
IU01 Hiểu biết về CNTT cơ bản
IU02 Sử dụng máy tính cơ bản
IU03 Xử lý văn bản cơ bản
IU04 Sử dụng bảng tính cơ bản
IU05 Sử dụng trình chiếu cơ bản
IU06 Sử dụng Internet cơ bản

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.

IU02 Sử dụng bảng tính nâng cao
IU03 Sử dụng trình chiếu nâng cao
IU04 Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
IU05 Thiết kế đồ họa hai chiều
IU06 Biên tập ảnh
IU07 Biên tập trang thông tin điện tử
IU08 An toàn, bảo mật thông tin
IU09 Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án
APP ÔN TẬP VÀ LUYỆN THI CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
Được xây dựng bao gồm 720 câu hỏi gồm 6 Modul Theo thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/03/2014: “Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT)” của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực từ ngày 28/04/2014, thông tư này quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT bao gồm:

Hoàn toàn miễn phí, thi sắt hạch offline không cần mạng Internet.
Đăng ký và sử dụng tài khoản (Online) - Bắt buộc phải có mới sử dụng được.
Bộ ngân hàng đề thi 720 câu hỏi theo 6 Modul. Có thể tra cứu bằng "google voice search" bằng ngôn ngữ Tiếng Việt.
Bộ sát hạch được tạo ngẩu nhiền từ 720 câu hỏi trong ngân hàng, gồm 45 câu 1 lần sát hạch, trong thời gian 30 phút.
Lưu trữ nhật ký thi của người dùng, có thể kiểm tra lại các lần thi, không giới hạn lần thi.
Có thể tự động cập nhật câu hỏi, các câu hỏi mới được hệ thống tự động gửi đến người dùng bằng thông báo.

Whats New

  • Sửa lỗi quảng cáo
  • Cập nhật phần luyện thi kiến thức chung các kỳ thi tuyển viên chức, công chức
  • Là Chứng chỉ Quốc gia, chứng nhận kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin đúng theo Chuẩn do Bộ thông tin và Truyền thông quy định, được ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTT.
  • Đây là Chứng chỉ tin học quốc gia mới (thay cho Chứng chỉ Tin B) và bao gồm 02 cấp độ: cơ bản và nâng cao.
  • Chỉ 1 lần Online để đăng ký tài khoản còn lại sử dụng hoàn toàn Offline. Tra cứu bằng "google voice search"
Apk Permissions
All Versions

Apk Versions available: 111 , 100 , 99.

111Oct. 26, 2019
100May 8, 2019
99Feb. 4, 2019