Apks >> Finance >> FireAnt - Đầu tư chứng khoán

FireAnt - Đầu tư chứng khoán apk

FireAnt - Đầu tư chứng khoán apk

Updated On
Oct 25, 2019
App Version
3.0.7
 
Updated On
Oct 25, 2019
App Version
3.0.7
 

(Similar Apps)
Download Apk

This apk is safe to download from this mirror and free of any virus.

This apk is safe to download

Check Previous Versions

App Info
App Download Version3.0.7
Last UpdatedOct 25, 2019
Apk Size11M
App byFireAnt Media
CategoryFree Finance App
Content RatingEveryone
Support Android VersionAndroid 16 and above
App Packagevn.fireant.mobilevn.fireant.m...
Get it onGoogle Play
App Screenshot
vn.fireant.mobile
About this app

FireAnt - Đầu tư chứng khoán apk content rating is Everyone and can be downloaded and installed on android devices supporting 16 api and above.

FireAnt Mobile là phần mềm theo dõi thông tin và hỗ trợ đầu tư chứng khoán tốt nhất trên điện thoại hiện nay. Phần mềm cho phép nhà đầu tư chứng khoán theo dõi thông tin thị trường, cổ phiếu quan tâm, những thống kê chuyên sâu, tin tức... Phần mềm cũng cung cấp nhiều công cụ cho phép nhà đầu tư phân tích, tìm kiếm cơ hội đầu tư trên thị trường.

FireAnt Mobile bao gồm nhiều tính năng ưu việt như:

- Dữ liệu realtime được cập nhật nhanh và ổn định nhất hiện nay
- Các thống kê đa chiều về cổ phiếu: Cung cầu, Khớp lệnh,...
- Quản lý Watchlist, Lọc cổ phiếu
- Thông tin chi tiết về từng cổ phiếu: Giá, Thông tin tài chính, Cổ đông,...
- Phần mềm phân tích kỹ thuật mạnh mẽ
- Phần mềm bảng giá trực quan, sinh động
- Giao dịch mua bán trên tất cả màn hình

Whats New

  • - Cải tiến hiệu năng tổng thể
  • - Sửa lỗi nạp ứng dụng cho 1 số dòng máy cấu hình thấp
Apk Permissions
All Versions

Apk Versions available: 3.0.7 , 3.0.6 , 3.0.2 , 3.0.1 , 2.0.3 , 2.0.0 , 1.0.12 , 1.0.11 , 1.0.9 .

3.0.7Oct. 25, 2019
3.0.6Oct. 24, 2019
3.0.2Oct. 18, 2019
3.0.1Oct. 16, 2019
2.0.3Oct. 9, 2018
2.0.0Oct. 2, 2018
2.0.0Sept. 23, 2018
1.0.12April 19, 2017
1.0.11Oct. 5, 2016
1.0.9Oct. 3, 2016